ePlanet Sport

Vijesti

 • Prije 7 mjeseci 1 tjedan - 8.3.2017

  Sportski savez osoba s invaliditetom RI

  Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke započeo s provedbom projekta ReSport

  Rijeka (Primorsko-goranska županija / Hrvatska)

  Galerija
  Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke sudjelovao je od 1. do 3. ožujka 2017. na „kick off“ sastanku projektnih partnera Projekta ReSport u Mariboru, u Sloveniji, u sklopu programa Erasmus+ Sport - Collaborative Partnership, na kojemu se izradio detaljan plan realizacije ReSport projekta.

  Projekt ReSport promiče volonterske aktivnosti u sportu, socijalnu uključenost, jednake mogućnosti i podizanje svijesti o važnosti tjelesne aktivnosti te promovira zdravlje kroz povećanje sudjelovanja i jednak pristup sportu za sve. Cilj projekta je provedba obuke za osobe s invaliditetom u zemljama partnera i to u prirodi, u teretani i uz IT alate. Također, projekt uključuje suradnju s organizacijama djece i mladih kako bi se poticala socijalna uključenost osoba s invaliditetom te njihove jednake mogućnosti u sportu.

  Cilj partnerstva je promicati sudjelovanje ciljnih skupina u području sporta i tjelesne aktivnosti te podržati provedbu načela EU dobrog upravljanja u sportu, podržati europske strategije za socijalnu uključenost i jednake mogućnosti, smjernice EU-a za fizičke aktivnosti kao i druge dokumente u tom području.


  Partneri Projekta ReSport su organizacije iz 8 zemalja: Francuske, Italije, Portugala, Irske, Turske, Mađarske, Slovenije i Hrvatske. Vodeći partner Projekta je Centar NAPREJ Maribor dok je partner iz Hrvatske Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke.

  ReSport čini europsku sportsku mrežu za rehabilitaciju osoba s invaliditetom. Iznos ukupnog projekta je 488.928,99 €, a projekt je sufinanciran 80% od strane Europske unije preko programa Erasmus+ Sport - Collaborative Partnership, točnije sufinanciran je u iznosu 391.143,19 €, od čega iznos za Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke čini 59.481,00 €.
 • Prije 7 mjeseci 3 tjedna - 21.2.2017

  Sportski savez osoba s invaliditetom RI

  Sportske aktivnosti Projekta M.A.P.S. - 18.02.2017.

  Rijeka (Primorsko-goranska županija / Hrvatska)

  Galerija
  Sportske aktivnosti Projekta M.A.P.S. održale su se 18.02.2017. u Maloj dvorani Centa Zamet u Rijeci, u organizaciji Športskog saveza osoba s invaliditetom Grada Rijeke.

  Naime, u studenom 2016. godine Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke započeo je provedbu sportskih aktivnosti u sklopu projekta M.A.P.S - „Multisportskim aktivnostima protiv sjedilačkog načina života ”; projekt sklopljenog unutar Erasmus + Sport, Collaborative Partnership programa, čiji je vodeći partner Sportski savez „Centro Sportivo Italiano“, iz Italije. Pored Športskog saveza osoba s invaliditetom Grada Rijeke, ostale projektne partnere predstavljaju organizacije iz Njemačke, Grčke, Nizozemske, Poljske, Portugala i Turske.

  Unutar projekta M.A.P.S provode se sportske aktivnosti usmjerene na djecu u dobi od 9 do 12 godina i izvedbom su prilagođene njihovom godištu i fizičkoj spremi. Aktivnosti su inkluzivnog karaktera te se odnose na djecu s teškoćama u razvoju i djecu bez teškoća. Program rada uključuje individualne i grupne sportove, te se bazira na radu Univerzalne sportske škole, koju Hrvatski školski sportski savez provodi već devet godina na nacionalnoj razini.


  Voditelj: Ilona Koval Grubišić


  Odjeljenje: br 11


  Datum: 18.02.2017.


  Sat i broj sata: 15.00, 11.


  Prisutni na satu: 8 osoba


  Mjesto rada: Mala dvorana Zamet, Rijeka


  Struktura sata


  Uvodni dio:


  Evidencija prisutnosti na satu;


  Hodanje i trčanje u koloni sa zadacima


  Pripremni dio:


  Opće pripremne vježbe bez pomagala (OPV za glavu, ramena, ruke, trup i noge u stojećem položaju,


  skokovi)


  Igra „Ogledalo“


  Glavni dio


  Glavni „A“ dio: Štafete i igre s pomagalama


  1.Štafeta s dvje kolone „Pingvini“


  2. Štafeta s dvje kolone „Brzi vijače“


  3.Štafeta spretnosti s dvije kolone (prenošenje lopte u parovima)


  4. Štafetna igra „Povlačenje konopa“


  Glavni „B“ dio: Igre na razvoj brzini motoričke reakcije


  1. Ekipna igra „Graničar“


  2. Ekipna igra „Semafor“


  3. Ekipna igra „Pronađi boju“


  4. Ekipna igra „Ribolov“


  Završni dio: Ekipna igra „Boja- spas“
 • Prije 7 mjeseci 3 tjedna - 21.2.2017

  Sportski savez osoba s invaliditetom RI

  Prvi sastanak partnera Projekta MENS

  Rijeka (Primorsko-goranska županija / Hrvatska)

  Galerija
  Sportski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke sudjelovao je 16. i 17.veljače 2017. Na prvom sastanku partnera Projekta MENS U VillI Montesca, u Citta di Castello u Italiji.

  Prema strategiji „Sport za sve“ cilj projekta je uključenje sporta u lječenje i socijalizacijske procese za ljude s problemima kretanja ili intelektualnim poteškoćama Cilj Projekta MENS je doprinos sportom u prevenciji, terapiji i rehabilitaciji pacijentrima s mentalnim teškoćama na europskoj razini
  Projekt MENS: Erasmus + Sport - Collaborative Partnership
 • Prije 8 mjeseci 1 tjedan - 7.2.2017

  Sportski savez osoba s invaliditetom RI

  Sportske aktivnosti projekta M.A.P.S.

  Rijeka (Primorsko-goranska županija / Hrvatska)

  Galerija
  Mali veliki sportaši svake subote energično treniraju na sportskim aktivnostima u sklopu projekta M.A.P.S. :)
 • Prije 8 mjeseci 3 tjedna - 26.1.2017

  Sportski savez osoba s invaliditetom RI

  Održan Info dan Športskog saveza osoba s invaliditetom Grada Rijeke u sklopu projekta Families Live European Week of Sport (FeEL EWoS)

  Rijeka (Primorsko-goranska županija / Hrvatska)

  Galerija
  24.01.2017. na riječkom Korzu održan je Info dan Športskog saveza osoba s invaliditetom Grada Rijeke u sklopu projekta Families Live European Week of Sport (FeEL EWoS), kada su predstavnici Saveza informirali zainteresirane o radu i aktivnostima Saveza te o ideji i ciljevima navedenog projekta, izlažući i djeleći promotivne materijale.

  Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke osnovan je s ciljem razvoja i širenja sporta među osobama s invaliditetom, razvoja sportsko-rekreacijskih aktivnosti osoba s invaliditetom, poticanja vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranja uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dometa, promicanja odgojnih funkcija sporta, poštene igre, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje sportom.

  Savez trenutno broji 11 članova; sportskih klubova osoba s invaliditetom.

  Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke partner je na projektu Families Live European Week of Sport (FeEL EWoS). Naslov i akronimi projekta savršeno sažimaju ideju prema kojoj bi europske obitelji trebale "živjeti" i "osjećati" EWoS kao događaj koji slavi važnost tjelesne aktivnosti, želju za osjećajem povezanosti s drugima, te poticanje na aktivnost.

  Sport je odlično sredstvo za psiho-fizički razvoj svih nas, a posebice za djecu s teškoćama u razvoju, kada sport predstavlja mehanizam rane integracije i rehabilitacije.

  Iz tog razloga, jedan od ciljeva Sportskog saveza osoba s invaliditetom Grada Rijeke i Feel Ewos projekta je poticanje djece na bavljenje sportom te omogućavanje svoj djeci što bolji učinak fizičkih aktivnosti, poboljšanje samopouzdanja, pozitivne percepcije, senzornih sposobnosti, te razvoj samostalnosti i pomoći u grupi, kao i druženja, veselja i prihvaćanja u društvu.

  U sklopu FeEL EwoS projekta u 2016. godini prezentirani su sportovi osoba s invaliditetom – atletika, stolni tenis, plivanje, jahanje i boćanje, a Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke je organizirao i Festival sporta na kojemu je sudjelovalo preko 120 učesnika; polaznika dječjih vrtića, učenika osnovnih i srednjih škola te centara koji su tom prilikom imali mogućnost natjecati se u raznim sportovima. Također, u sklopu projekta, djeca su bila motivirana stvarati likovne i literarne radove na temu sporta.

  Kontakt: Športski savez osoba s invaliditetom Grada Rijeke

  office@ssoi-rijeka.hr i 312-226

 • Prije 9 mjeseci 2 dana - 13.1.2017

  Sportski savez osoba s invaliditetom RI

  Sportovi osoba s invaliditetom u USA

  Rijeka (Primorsko-goranska županija / Hrvatska)

  Video
  o Sportovima osoba s invaliditetom u USA.
  Video koji potiče javnost na osvješćivanje o potrebama osoba s invaliditetom i dobrobitima sporta za osobe s invaliditetom.
 • Prije 9 mjeseci 2 dana - 13.1.2017

  Sportski savez osoba s invaliditetom RI

  Sport kao sredstvo inkluzije osoba s invaliditetom

  Rijeka (Primorsko-goranska županija / Hrvatska)

  Video
  O sportu kao sredstvu inkluzije osoba s invaliditetom
 • Prije 9 mjeseci 3 tjedna - 19.12.2016

  Sportski savez osoba s invaliditetom RI

  Predstavljanje plivanja za osobe s invaliditetom u sklopu Europskog tjedna sporta (FeEL EWoS)

  Rijeka (Primorsko-goranska županija / Hrvatska)

  Video
  21. rujna 2016. s početkom u 17,30 sati, na Bazenima Kantrida u organizaciji Športskog saveza osoba s invaliditetom Grada Rijeke i Plivačkog kluba “Forca” održano je predstavljanje plivanja za osobe s invaliditetom, u sklopu Europskog tjedna sporta Families Live European Week of Sport (FeEL EWoS).

  Predstavljanje plivanja za osobe s invaliditetom dio je Europskog tjedna sporta
  Families Live European Week of Sport (FeEL EWoS) – projekta kojega sufinancira Europska unija.
 • Prije 10 mjeseci 1 dan - 16.12.2016

  Sportski savez osoba s invaliditetom RI

  Društvo za sportsku rekreaciju osoba s tjelesnim invaliditetom "RIJEKA"

  Rijeka (Primorsko-goranska županija / Hrvatska)

  Video
  Društvo za sportsku rekreaciju osoba s tjelesnim invaliditetom "RIJEKA"
  Brajda 7A, 51000 Rijeka
  Kontakt osoba: Ismeta Odobašić, predsjednica
  Kontakt broj: 091/1121828
  E-mail: dsr.rijeka@gmail.com
 • Prije 10 mjeseci 6 dana - 12.12.2016

  Sportski savez osoba s invaliditetom RI

  Sportski savez osoba s invaliditetom grada Rijeke

  Rijeka (Primorsko-goranska županija / Hrvatska)

  Video
  Iz rada klubova Sportskog saveza osoba s invaliditetom grada Rijeke